Transport and Communications - Scientific Journal

Go to content

Main menu

Contact

Postal Adress:
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Slovakia

Phone:
+421-41-513 3051

email:
tac@fpedas.uniza.sk

 
Back to content | Back to main menu